vks2025.fi

The Designer Who Loved Me Oy
Suomi
Tallberginkatu 1 C 145
00180 Helsinki
FI
Y-tunnus: 2086108-6
Puh:
Lähde: Traficom
Siirry verkkotunnukseen
Verkkotunnus on ONLINE (ping: 479 ms)
vks2025.fi - The Designer Who Loved Me Oy
Vks2025.fi on rekisteröity 3 vuotta sitten. Verkkotunnuksen haltija on The Designer Who Loved Me Oy ja välittäjänä toimii Telia Inmics-Nebula Oy.

Verkkotunnuksen rekisteröintitiedot
Rekisteröity:
27.11.2018
Päättyy:
27.11.2022
Vapautuu:
27.12.2022
Tila:
Registered
Välittäjä:
 Telia Inmics-Nebula Oy
Palvelimen IP:
 185.26.50.11
Nimipalvelimet:
 ns1.verkkotunnukset.fi
 ns2.verkkotunnukset.fi

Haltijan muut verkkotunnukset (12)
Verkkotunnus
Rekisteröity:
27.11.2018
27.11.2018
22.09.2018
03.02.2015
13.03.2014
08.01.2021
SEO raportti
Otsikko
Vaasan Keskussairaala · Laajan päivystyksen keskussairaala
Kuvaus
Vaasan sairaanhoitopiirin tehtävänä on järjestää erikoissairaanhoidon palvelut alueensa väestölle. Piiri muodostuu Pohjanmaan rannikkoalueen kaksikielisistä, ruotsinkielisistä ja suomenkielisistä kunnista. Väestömäärä on noin 170 100 henkeä, ja heistä 51 % puhuu ruotsia, vajaa 45 % suomea ja noin 4 % jotain muuta kieltä äidinkielenään.
H1 Otsikot (10)
 1. Laajan päivystyksen keskussairaala
 2. Hoitotulokset
 3. Hyvä laatu ja kokemukset houkuttelevat asiakkaita sairaalaan
 4. Kilpailukyky ja kustannustehokkkuus
 5. Hyvinvoiva henkilöstö
 6. Kaksikielisyys voimavarana
 7. Potilasturvallisuus
 8. Hoidon ja palvelun kokonaisvaltaisuus
 9. Digitaalisuus
 10. Asiakaslähtöisyyden toimintaohjelma
H2 Otsikot (10)
 1. ESITTELY
 2. HOITOTULOKSET
 3. HYVÄ LAATU JA KOKEMUKSET
 4. KILPAILUKYKY JA KUSTANNUSTEHOKKUUS
 5. HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ
 6. KAKSIKIELISYYS VOIMAVARANA
 7. POTILASTURVALLISUUS
 8. HOIDON JA PALVELUN KOKONAISVALTAISUUS
 9. DIGITAALISUUS
 10. ASIAKASLÄHTÖISYYDEN TOIMINTAOHJELMA
H3 Otsikot (19)
 1. Hoitotuloksemme ovat todennetusti maan huippuluokkaa
 2. Kliininen tietoallas
 3. Toimenpiteet
 4. Moniammatillinen johtoryhmä, jonka tehtävänä on sovittaa yhteen henkilöstön työhyvinvointiin liittyvä kehitystyö, on asetettu ja aloittanut työnsä.
 5. Kaksikielisyys antaa kansallisen etulyöntiaseman ja helpottaa Pohjoismaista yhteistyötä
 6. Potilasturvallisuuden tutkimuksen ja kehittämisen tiennäyttäjä
 7. Olemme tehneet määrätietoista potilasturvallisuuden kehittämistä toistakymmentä vuotta.
 8. Monipuolisempaa asiakaspalvelua digitalisaatiota hyödyntämällä
 9. Asiakkaalla on itsemääräämisoikeus ja hänellä on mahdollisuus vaikuttaa oman hoitoprosessinsa etenemiseen.
 10. Nykytila
 11. Tavoitteet
 12. Toimintaohjelman yleiset mittarit
 13. Asiakaslähtöisyyden kehittämisohjelma
 14. 1. Asiakkaan tieto, ymmärrys omasta roolista ja asemasta (Palveluymmärrys)
 15. 2. Asiakkaan yhdenvertainen osallistuminen ja toimijuus
 16. 3. Palveluiden muoto ja sisältö, jakelukanavat
 17. 4. Asiakaslähtöinen organisaatiokulttuuri ja asenteet
 18. 5. Johtaminen
 19. 6. Asiakastiedon kerääminen ja hyödyntäminen (asiakasymmärrys)
H4 Otsikot (11)
 1. PERFECT-hanke
 2. Lisäksi
 3. Toimenpiteet näiden tavoitteiden saavuttamiseksi:
 4. Seuraamme kaksikielisyyden toteutumista muun muassa seuraavilla mittareilla:
 5. Kielikoulutuksen saralla etsimme uusia innovatiivisia oppimismenetelmiä perinteisen kieltenopetuksen rinnalle. Opetus räätälöidään erikoisala- ja ammattiryhmäkohtaiseksi.
 6. Pohjanmaan hyvinvointialueen mallin valmistelu
 7. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen alueellinen integrointi etupainotteisesti
 8. H-uudisrakennus - toiminnallista integraatiota
 9. Case Manager
 10. Mittarit
 11. Toimenpiteet
H5 Otsikot (0)
H6 Otsikot (0)
Samankaltaisia verkkotunnuksia
vks2025.fi